© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

25.2.16

Η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος περί οπλοκατοχής και οπλοχρησίας από Κληρικούς

«Χορήγησις ἀδείας κατοχῆς ὅπλου καί ὁπλοφορίας εἰς Κληρικούς»
(21/1/2016)


Πρωτ. 244
Ἀριθμ. Διεκπ. 155
Ἀθήνῃσι 21ῃ Ἰανουαρίου 2016

Πρός 
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ὑποβληθέντων τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἐρωτημάτων περί τῆς χορηγήσεως ἀδείας κατοχῆς ὅπλου καί ὁπλοφορίας εἰς Κληρικούς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά κάτωθι: 

1.Συμφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνας, ΞΕ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Η΄ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὡς καί τήν ὑπ’ ἀριθμ. 24/25.5.2006 εἰσήγησιν τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπαγορεύεται πλήρως ἡ ὁπλοκατοχή καί ὁπλοχρησία εἰς τούς Κληρικούς παντός βαθμοῦ, μηδέ τῆς θήρας ἐξαιρουμένης, ἀφ’ ἑνός μέν διότι ἡ ὁπλοφορία δέν συνᾴδει πρός τό ἱερατικόν σχῆμα, ἀφ’ ἑτέρου δέ διά τήν προστασίαν καί τῶν ἰδίων, ἵνα μή καταστοῦν ὑπαίτιοι φόνου καί ἐκπέσωσι τῆς Ἱερωσύνης των.

2.Τά ὡς ἄνω ἔχουν ἰσχύ, καθολικήν δι’ ὅλους ὅσοι φέρουν κανονικῶς καί νομίμως τήν ἱερατικήν ἰδιότητα καί τό ἱερατικόν σχῆμα, καί δέν περιορίζονται μόνον εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικούς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

14.2.16

Ασθενείς βροχές Φεβρουαρίου 2016

Φωτογραφίες: π. Παναγιώτης Καποδίστριας 


2.2.16

Περιδιαβαίνοντας στον ανοιξιάτικο χειμώνα της Ζακύνθου

Φωτογραφίες: π. Παναγιώτης Καποδίστριας 
Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails