© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (338) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (41) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (54) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (258) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

28.6.08

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προλογίζοντας το βιβλίο "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" του π. Παναγιώτη Καποδίστρια

(...) Ιδιαιτέραν ησθάνθημεν όμως χαράν επί τη πληροφορία ότι ο παρά τη υμετέρα Ιερότητι διακονών ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Παναγιώτης Καποδίστριας εξεπόνησε διατριβήν υπό τον τίτλον "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος", αφορώσαν εις την μεταξύ αυτών ουσιαστικήν σχέσιν. Σημειούμεν μετ' ιδιαιτέρας ικανοποιήσεως ότι το εν θέματι πόνημα θα αποτελέση εγχειρίδιον δια τους φοιτητάς και φοιτητρίας του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων - Παραρτήματος Ζακύνθου, εν τω οποίω ο Αιδεσιμολογιώτατος συγγραφεύς διδάσκει το επιλεγόμενον μάθημα "Θρησκεία και Περιβάλλον", και εκφράζομεν την βεβαιότητα ότι η μελέτη του θα καταστήση τους φοιτητάς λίαν ευαισθήτους έναντι της Δημιουργίας, πολλαπλασιάζουσα ούτω τας φωνάς υπέρ της σωτηρίας του πλανήτου μας.

Ανήκει εις την πνευματικήν ευθύνην πάντων ημών να διεγείρωμεν το ενδιαφέρον και την ευαισθησίαν των πιστών, ιδία δε των νέων, έναντι των επιβλαβών δια τον άνθρωπον επιπτώσεων εκ των εις βάρος του περιβάλλοντος ανθρωπίνων παρεμβάσεων.

Η αγάπη του Θεού εχάρισεν εις πάντας ημάς, των αυτονόμως και αυτοβούλως πορευομένων μη εξαιρουμένων, την φύσιν, την γην, τον σύμπαντα κόσμον, καλά λίαν, ίνα εξ αυτών ποριζώμεθα τα προς το ζην, ελλόγως όμως και μετ' ευχαριστίας προς τον Δημιουργόν. Διότι η καταχρηστική χρήσις στρέφεται τελικώς εναντίον του ιδίου του ανθρώπου, δηλαδή της κορωνίδος της Δημιουργίας, και καταστρέφει την αρμονίαν των φυσικών λειτουργιών, εφ' όσον η φύσις και μετά την πτώσιν εξακολουθεί λειτουργούσα συμφώνως προς το θείον σχέδιον και τους εν αυτή ισχύοντας θείους νόμους.

Η Εκκλησία, ούσα εκ φύσεως προστάτις της Δημιουργίας, εύχεται αδιαλείπτως υπέρ ευοδόσεως όλων των αγαθών έργων των ανθρώπων, υπέρ της κατά το θείον θέλημα λειτουργίας των νόμων της φύσεως, θαυμάζουσα μετά του Ψαλμωδού τον κόσμον του Θεού και παροτρύνουσα αδιαλείπτως τους πιστούς να σέβωνται απολύτως την υλικήν δημιουργίαν και να χρησιμοποιούν ταύτην ελλόγως και σωφρόνως και μετά δέους και άκρας ευαισθησίας, ώστε να πορίζωνται τροφήν και τέρψιν εις δόξαν του Ποιητού.

Συγχαίρομεν, λοιπόν, τω π. Παναγιώτη Καποδίστρια επί τη εκπονήσει τοιούτου σημαντικού έργου και ευχόμεθα να συντελέση τούτο εις αγαθήν εν ταις ψυχαίς των σπουδαστών σποράν. (...)
,βς΄ Μαρτίου γ΄

1 σχόλιο:

panagiotisandriopoulos είπε...

Το σημαντικό στον πρόλογο αυτόν του Οικουμενικού Πατριάρχου, αγαπητέ π.κ., έγκειται στο ότι δεν είναι μια τυπική υπόθεση.
Προλογίζοντας συγχαίρει, αλλά και θεολογεί. Και αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικολογική ευαισθησία πάντων, "ιδία δε των νέων".
Εύχομαι και εις άλλα θεολογικοοικολογικά πονήματα, που μας χρειάζονται προς αφύπνισιν εν εσχάταις ημέραις.

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails