© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (337) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (41) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (53) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (257) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

30.6.12

Οικολογικό μήνυμα Βαρθολομαίου από τη μεγαλύτερη Μονάδα Παραγωγής της ΔΕΗ στην Κοζάνη

Η οικολογική κρίση οφείλεται στην απληστία και την έλλειψη ευαισθησίας για οποιονδήποτε ον εκτός του υπερτροφικού «εγώ» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε ομιλία που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια επισκέψεως του στη μεγαλύτερη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δ.Ε.Η. «Άγιος Δημήτριος», στην Κοζάνη. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι στην καταστροφή του περιβάλλοντος συμβάλει καθοριστικά η σπατάλη των φυσικών πόρων – και η μη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- καθώς και η γενικότερη ρύπανση που μπορεί να οφείλεται στη βιομηχανική παραγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αλόγιστη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Η. κ. Αρθούρος Ζερβός ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα σχέδια ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και στην παράλληλη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην σημασία της λειτουργίας της συγκεκριμένης Μονάδας Παραγωγής για τη ζωή των κατοίκων αφού προσφέρει «εργασίαν εις πολλούς εξ αυτών και εξασφαλίζουσα εις μεγάλας εκτάσεις της xώρας το απαραίτητον δια την εποχήν μας αγαθόν της ηλεκτρικής ενεργείας».

«Η εργασία είναι όντως μέγα αγαθόν, όχι μόνον δια την εξασφάλισιν του βιοπορισμού, αλλά και διότι δια της δημιουργικής ενασχολήσεως ο άνθρωπος αποφεύγει την νωθρότητα και τα σύμφυτα με αυτήν πάθη», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και επισήμανε ότι «δυστυχώς, κατά τας ημέρας μας παρατηρείται εκτροπή από της υγιούς περί εργασίας αντιλήψεως και επιδιώκεται δι αυτής η με κάθε τρόπον αύξησις του εισοδήματος, προκειμένου να υπάρχη η δυνατότης της αποκτήσεως πληθώρας καταναλωτικών αγαθών συμφώνως προς τας επιταγάς ενός υλόφρονος πνεύματος, ξένου όχι μόνον προς την χριστιανικήν διδασκαλίαν, αλλά και γενικώτερον προς τας παραδόσεις του Γένους μας».

«Εις την απληστίαν»,είπε ο Πατριάρχης, «και την έλλειψιν ευαισθησίας δια οποιονδήποτε ον εκτός του υπερτροφικού "εγώ" οφείλεται ουσιαστικώς και η οικολογική κρίσις, διότι ο άπληστος άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται παρά μόνον δια την ικανοποίησιν του πάθους του και ούτω καταληστεύει την φύσιν αγωνιζόμενος να λάβη εξ αυτής το μέγιστον δυνατόν κέρδος».

Στο σημείο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ορισμένα παραδείγματα «απληστίας» που είναι υπεύθυνα για το οικολογικό πρόβλημα όπως «τα εργοστάσια τα οποία δια λόγους κακώς εννοουμένης οικονομίας δεν λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων των και κατ αυτόν τον τρόπον καθίστανται πηγαί ρυπάνσεως του περιβάλλοντος».

«Περαιτέρω, εις τας αιτίας επιβαρύνσεως του περιβάλλοντος συγκαταλέγεται και η υπερβολική κατανάλωσις ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλούσα την ανάγκην αντιστοίχου αυξήσεως της παραγωγής, ιδίως όταν δι αυτήν χρησιμοποιούνται αναλώσιμοι φυσικοί πόροι, ως ο λιγνίτης, το πετρέλαιον κ.λπ., εις αντίθεσιν προς τους ανανεουμένους ως η ηλιακή ενέργεια», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε:

«Πιστεύομεν βεβαίως ότι και από μέρους σας καταβάλλετε κάθε δυνατήν προσπάθειαν να διαφωτίσητε το κοινόν και ότι δίδετε αξιομίμητον παράδειγμα λαμβάνοντες πάσαν δυνατήν μέριμναν, ώστε η χρησιμοποίησις του ενταύθα κοιτάσματος του λιγνίτου δια τους σκοπούς της ηλεκτροδοτήσεως να μη επιβαρύνη κατά το δυνατόν το περιβάλλον και υποβαθμίζη οικολογικώς την περιοχήν. Ημείς ανεφέρθημεν εις την οικολογικήν κρίσιν, διότι εκ θεολογικής επόψεως παρουσιάζεται αλληλένδετος προς την καθημερινότητα του ανθρωπίνου βίου την οποίαν αντιπροσωπεύει η εργασία, εφ ὅσον, εις τους πρωτοπλάστους ήδη, αι εντολαί της εργασίας και της φυλάξεως του Παραδείσου εδόθησαν εκ παραλλήλου. Κατά συνέπειαν, και ημείς οφείλομεν να μεριμνώμεν ώστε ο λίαν καλός κόσμος τον οποίον παρελάβομεν από τας χείρας του Παναγάθου Δημιουργού να διατηρήται εις την αρμόζουσαν κατάστασιν, δεικνύοντες ούτω την ευγνωμοσύνην μας προς τον Δωρεοδότην Θεόν αλλά και καλλιέργειαν και λεπτότητα πνεύματος ανάλογον προς την χριστιανικήν μας ιδιότητα».

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεναγήθηκε σε χώρους της Μονάδας Παραγωγής, όπως στην Αίθουσα Ελέγχου, ενώ τέλεσε Αγιασμό στο παρεκκλήσιο που βρίσκεται στη Μονάδα και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο.

Οι εργαζόμενοι προσέφεραν στον Πατριάρχη του Γένους μια εικόνα που αγιογραφήθηκε πάνω σε ένα κομμάτι άνθρακα που εξορύχτηκε στην περιοχή και εκτιμάται ότι είναι πολύ παλαιό.

[Πηγή: Amen.gr]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails