© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (335) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (41) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (51) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (255) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

30.9.18

Μια "οικολογική" ευχή του π. Παναγιώτη Καποδίστρια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη [video]
Γράφει ο Π. Α. Ανδριόπουλος στο Φως Φαναρίου

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της επισκέψεώς Του στην Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, επισκέφθηκε τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. 

Ο Πατριάρχης του Γένους, ο «Πράσινος Πατριάρχης», «ο Φίλος της Οικολογίας», ευλόγησε τον περιβάλλοντα, της λιμνοθάλασσας, χώρο, αναπέμποντας ικετήριο ωδή στον Δημιουργό της κτίσης, παρουσία του Πατριάρχου των Σέρβων κ. Ειρηναίου, των Μητροπολιτών της συνοδείας Του, Αγκύρας κ. Ιερεμίου και Ικονίου κ. Θεολήπτου, του οικείου ποιμενάρχου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και των τοπικών αρχών. 

Κατά την δέηση υπέρ του Περιβάλλοντος, ο Πατριάρχης ανέγνωσε μια ευχή, ποίημα του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια. 

Η ευχή αυτή είναι από την Ακολουθία που εποίησε ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας, «κατόπιν σχετικῆς ἀνάθεσης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, γιά νά ψάλλεται κάθε χρόνο στίς 5 Ἰουνίου, κατά τή λειτουργική σύναξη τοῦ Ἀνώτερου Τεχνολογικοῦ Ἱδρύματος Ἰονίων Νήσων (Παραρτήματος Ζακύνθου - Τμήματος Οἰκολογίας και Περιβάλλοντος) στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου. Ἐννοεῖται, ὅτι ἡ Ἀκολουθία δύναται νά ψαλεῖ καί κατά τήν ἐκκλησιαστική Ἡμέρα Περιβάλλοντος, τήν 1η Σεπτεμβρίου καί σέ κάθε ἄλλη περίπτωση κριθεῖ ἀναγκαία.» 

Η ακολουθία αυτή βρίσκεται στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπόνησε ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας και την οποία έχει προλογίσει ο Πατριάρχης, με τίτλο: "Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφραστής του ορθόδοξου θεολογικού λόγου για το φυσικό περιβάλλον". Εκδόθηκε από το Μορφωτικό Κέντρο Λόγου "Αληθώς", Ζάκυνθος 2014, σσ. 117-120.

Παραθέτουμε στη συνέχεια την ευχή του π. Παναγιώτη Καποδίστρια που ανέγνωσε ο Πατριάρχης στο Καλοχώρι, καθώς και το σχετικό βίντεο. 

Δέσποτα τῆς ζωῆς ἡμῶν καί Παροχεῦ ὑπέροχε πάντων τῶν ὄντων καί τῶν μή ἱστορηθέντων εἰσέτι πραγμάτων τοῦ Κόσμου, Σοῦ δεόμεθα κλίνοντες πάλιν καί πολλάκις ἐνώπιόν Σου νοῦν καί γόνυ μετανοίας, στρέψον ἐπί τήν ἀνθρωπίνην ἡμῶν ἀσθένειαν ὄμμα στοργικόν ἐπιεικείας, ἐν ὄψει ἡμερῶν χαλεπῶν ἐπερχομένων, ἐκείνων τῶν ἐσχάτων. Τά ἔργα τοῦ Λόγου καί τῶν χειρῶν Σου οὐδόλως ἐσεβάσθημεν ἀλλ’ ἀσελγήσαντες ἐπ’ αὐτῶν ἐμιάναμεν, τήν ὡραίαν χλωρίδα καί πανίδα βαναύσως ἐσκυλεύσαμεν, πολέμους ἡτοιμάσαμεν ἀνηλεεῖς καί καταστροφάς μή ἀναστρεψίμους ἐπεφέραμεν, πρόξενοι πνευματικοῦ τε καί βιολογικοῦ θανάτου καταστάντες ἐν τῷ ὀνόματί Σου συχνάκις, τάς ἐντολάς Σου περί καλῆς διαχειρίσεως τοῦ περιβάλλοντος Κόσμου ἀνερυθριάστως καταφρονήσαντες. 
     Ὑποχείρια τῆς ἡμετέρας παρανοίας γεγονότες, ἐν γῇ θρηνούσῃ καί ἀφιλοξένῳ περιπατοῦμεν ἐπικινδύνως μή ἔχοντες τόπον κρυβῆναι καί παῤῥησίαν ἐνώπιόν Σου, ἀλλ’ ὡς πρός πατέρα προσφεύγομεν νῦν οἱ ἀνάξιοι καί ἄσωτοι, εἰς τό ἔλεος ἐκείνου ἐλπίζοντες καί τήν εὐσπλαχνίαν ἐκείνου ἐκλιπαροῦντες. 
     Ἐλθέ οὖν, σπεῦσον, κατάβηθι, συγχώρησον καί διάσωσον ἡμᾶς τούς τρισαθλίους παντελεῆμον Πάτερ, ἐνισχύων τῇ σῇ ἀνεκφράστῳ σοφίᾳ τάς σκέψεις πάντων τῶν καλῶς οἰκολογούντων καί ἀνιδιοτελῶς ἀγωνιζομένων πολιτῶν, κινημάτων καί ὀργανώσεων, ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητευομένων ὑπέρ διαρκοῦς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἐπιστροφῆς δέ εἰς τήν ἀρχαίαν ὁροθεσίαν καί ὁλοκληρίαν, ἥν πρό τοῦ βιασθῆναι εἶχεν. Σύ γάρ ὑπάρχεις βοηθός καί σκεπαστής τοῦ παντός Κόσμου καί σοί τήν ἱκετήριον ταύτην εὐχήν ἀναμέλπομεν, μεσιτείαις καί οἰκτιρμοῖς τῆς Ὑπεραγάθου Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων.

29.9.18

Ο "Πράσινος Πατριάρχης" στη Λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης


Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, περιελάμβανε κατ' αρχήν τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, όπου τελέστηκε Αγιασμός και προσευχητική στάση υπέρ προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Παρών ήταν και ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος. 

Ως γνωστόν, ο Πατριάρχης του Γένους έχει εκπεφρασμένες πολυτρόπως οικολογικές ευαισθησίες κι εδώ τού δόθηκε ακόμη μια ευκαιρία να υπερασπισθεί και δι' αυτού του τρόπου τη Φύση. 

[Φωτογραφίες: Παναγιώτης Χρηστάκης]

«Η Ορθοδοξία εκλαμβάνει τον άνθρωπο ως ιερέα της Κτίσεως» υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στη σχέση αγάπης και σεβασμού που οφείλει να έχει ο άνθρωπος προς τη φύση και το περιβάλλον, κατά την επίσκεψη του το πρωί τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. 

«Η σημερινή παρουσία μας εδώ, στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου και η κοινή μας προσευχή για το περιβάλλον, μαρτυρεί τη χριστιανική μας ευαισθησία για το μεγάλο δώρο του Θεού, τη δημιουργία, μέρος του οποίου είμαστε και ημείς» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: «Δόξα, λοιπόν, τω Αγίω Θεώ και για το νέο μεγάλο δώρο Του, στην καρδιά της ευλογημένης γης της Μακεδονίας, του υδροβιοτόπου τούτου, του Καλοχωρίου». 

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, βουλευτές, μητροπολίτες, ιερείς. 

Ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στη λιμνοθάλασσα και στα είδη πτηνών που φιλοξενεί μόνιμα και εποχιακά, για να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η εκκλησία τοποθετείται για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. 

«Ο υδροβιότοπος αυτός ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από λίγες μόνο δεκαετίες είναι μια έξυπνη και χαριτωμένη θα λέγαμε, όσο και ευεργετική απάντηση του Θεού στην επίμονη υπεράντληση υπογείων υδάτων, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή αυτή παλαιότερα» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι συνήθως προχωρούμε εις την κάλυψη των αναγκών μας κατά τρόπο βουλιμικό και όχι οικονομικό και οικοφιλικό, χωρίς πολύ έννοια για τα υπόλοιπα πλάσματα του Θεού, ή για τις ανθρώπινες γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Αυτό πνευματικώς κρινόμενο είναι βεβαίως, αμαρτία. Έρχεται όμως συχνά η αγάπη του Θεού και κάνει μια υπέρβαση της δικής μας αμαρτία με θαύματα, όπως αυτή η λιμνοθάλασσα, η οποία είναι ένας παράδεισος για τα άλλα πλάσματα του Θεού, όπως τα πολυάριθμα και πολυποίκιλα πτηνά μόνιμα, ή αποδημητικά, που βρίσκουν εδώ τροφή και ανάπαυση». 

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην πανίδα της περιοχής, στα φοινικόπτερα, τα φλαμίνγκο, τους καλαμοκάνηδες, τα αηδόνια, που βρίσκουν στον υδροβιότοπο, καταφύγιο, άφθονη τροφή και ασφαλή φιλοξενία «δύο βήματα, μόλις, έξω από τον συμπαγή αστικό ιστό» και πρόσθεσε: «Θαύμα οφθαλμών και ξεκούραση ψυχής, για όσους επισκέπτονται το Καλοχώρι, όπως σήμερα ημείς». 

Ταυτόχρονα, ο κ. Βαρθολομαίος παρέπεμψε στις «επίμονες» προτροπές, του γέροντα Πορφύριου του Καυσοκαλυβίτη, προς τα πνευματικά του τέκνα, «να αγαπούν οπωσδήποτε τη φύση, τα φυτά, τα ζώα, τα πουλιά» και πρόσθεσε: «Γιατί η στοργική επαφή μαζί τους είναι, όχι μόνο καθήκον χριστιανικό, αλλά και μια αληθινά υπέροχη ψυχοθεραπεία, θαυμάσια και αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους και της καταθλίψεως, που είναι οι μεγάλες μάστιγες της εποχής μας». 

Επίσης, ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην πρωτοπόρα δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ότι αφορά στη διάδοση του μηνύματος της αγάπης του περιβάλλοντος, «εμβύου και μη, οργανικού και ανοργάνου», διότι, όπως, είπε αυτό είναι καθήκον του ανθρώπου «εφόσον ο Θεός τον έθεσε στον Παράδεισο», λέγοντας του, «εργάζεσθαι αυτόν και φυλάττειν» και παράλληλα «του έδωσε την εξουσία να δώσει αυτός το όνομα, σε κάθε ζώο, σε κάθε πτηνό, σε κάθε ενάλιο δημιούργημα». 

«Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει όχι μια αόριστη αλλά μια πολύ συγκεκριμένη και θερμή σχέση αγάπης με όλα τα πλάσματα του Θεού» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος και συνέχισε: «Πιστεύουμε ότι είμαστε οικονόμοι και όχι ιδιοκτήται και κατεξουσιασταί της δημιουργίας, την οποία χρωστούμε να αντιμετωπίζουμε ευχαριστηριακώς και όχι καταναλωτικώς, στοχαζόμενοι υπεύθυνα όλους τους συγκατοίκους μας επάνω στη γη, ανθρώπους ζώα, πουλιά, με τις ανάγκες των και μάλιστα όχι μόνο τους συγχρόνους μας, αλλά και αυτούς που θα ακολουθήσουν στους προσεχείς αιώνες και χιλιετίες μέχρι της συντελείας». 

«Η Ορθοδοξία εκλαμβάνει τον άνθρωπο ως ιερέα της κτίσεως και όχι ως αδιάφορο περαστικό, ή ακόμη χειρότερα ως βουλιμικό και παμφάγο καταναλωτή. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα, προσπαθούμε με όλες τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες μας, οικολογικά συνέδρια και συμπόσια, ημερίδες, ομιλίες, εγκυκλίους, παρεμβάσεις, κτλ, να μεταδώσουμε σε μικρούς και μεγάλους, σε υπευθύνους κυβερνήτες και σε ευαίσθητους πολίτες όλου του κόσμου». 

Ο κ. Βαρθολομαίος προέτρεψε τους πολίτες να έρχονται συχνά και να επισκέπτονται το χώρο και πρόσθεσε: «Να αναπαύεσθε, θαυμάζοντας τα μεγαλεία του Δημιουργού, να χαίρεστε την ομορφιά του τοπίου, την παρουσία των πουλιών, τη γαλήνη των νερών ..να ειρηνεύετε, να στοχάζεστε να λεπτύνεται η ψυχή σας ..και να επιστρέφετε κατόπιν εις τα ίδια, ξεκούραστοι και ανανεωμένοι, με ζωντανή ελπίδα και με δημιουργικό όνειρο». 

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφερόμενος σε παρελθούσες «στρεβλώσεις και αδικίες», που είχαν ως αποτέλεσμα την «διαχρονική υποβάθμιση του δυτικού παρακτίου θαλάσσιου μετώπου» και παρέπεμψε στο σχέδιο δράσης της περιφέρειας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Terrament, με χρηματοδότηση από τρείς πηγές (Interreg, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ υπουργείων) και με επτά βραχυπρόθεσμες και με επτά μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για τον εξωραϊσμό και την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία υποδομών και την κατασκευή ενός μεγάλου πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου που θα συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το Εθνικό Πάρκο του Αξιού. «Πλέον, καταργούμε την ασυνέχεια και δημιουργούμε μια ενιαία και συνεχιζόμενη παράκτια ζώνη, που θα διατρέχει ολόκληρη της Θεσσαλονίκη, από το Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. 

«Σας καλωσορίζουμε εδώ, στο δήμο Δέλτα, το Καλοχώρι, τη Θεσσαλονίκη μας, την πρωτεύουσα της μίας και μόνης Μακεδονίας» είπε, απευθυνόμενος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο κ. Τζιτζικώστας. 

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε και ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, ευχαριστώντας τον για την επίσκεψη του στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου και στη δυτική πλευρά της πόλης, που όπως είπε για πολλά χρόνια «αδικήθηκε» σε έργα και σε υποδομές και υπογράμμισε τα αισθήματα αγάπης για τον συνάνθρωπο και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο μέλλον, που όπως είπε, «το αξίζουν». 

«Ελπίζουμε να αξιοποιηθεί το ταχύτερο» είπε, μιλώντας για τον υδροβιότοπο, ο κ. Βαρθολομαίος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη συνεργασία όλων αυτό θα επιτευχθεί.

[πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΒΑΡΝΑΒΑ 
ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Σάββατο, 29.09.2018

 Ἐὰν θέλουμε νά μιλήσουμε γιὰ τὸ περιβάλλον, θὰ πρέπει νὰ γυρίσουμε πολλοὺς αἰῶνες πίσω, τότε ποὺ περιγραφόταν στό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Γενέσεως ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ μέσα στὴ σοφία τοῦ Παντοκράτορα Θεοῦ ἄνθρωπος καὶ φύση ὁρίσθηκαν σὲ μία ἀλληλένδετη πορεία.

 Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δάνεισε τὴ λέξη «κόσμος» γιὰ νὰ δηλώσει τὴν ὀμορφιὰ ὡς χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τόσο τοῦ περιβάλλοντος ὡς ἐνδιαιτήματος τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν κορωνίδα τῆς δημιουργίας, δηλαδή τὸν ἄνθρωπο. Ταυτόχρονα δὲ ὁ ἴδιος αὐτὸς κόσμος εἶναι ἕνας ἀπέραντος ναὸς στὸν ὁποῖο, -κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνὸ-, ὁ Δημιουργὸς Θεὸς «δηλοῦται σιωπῇ κηρυττόμενος».

Κληρονόμος καὶ διαχειριστὴς αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ ἀλλὰ καὶ πνευματικοῦ δώρου ὁ ἄνθρωπος, ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση ἑνὸς ἄκρατου ὀρθολογισμοῦ καὶ εὐδαιμονισμοῦ, ἀδυνατεῖ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἱερότητα τῆς δημιουργίας καὶ, ἐξαιτίας τοῦ ἐγωισμοῦ του, λειτουργεῖ ἀπέναντι στὴ φύση ὡς αὐθαίρετος ἐξουσιαστὴς καὶ βάναυσος καταπατητής της.

 Ὅλη αὐτὴ ἡ θλίψη τοῦ νὰ διαπιστώνει κανεὶς τὴν ἀσχήμια ποὺ ἐπιφέρουν οἱ ἀνθρώπινες παρεμβάσεις στὴ θεϊκὴ δημιουργία ἀναδεικνύει μὲ τραγικότητα πὼς τὸ πρόβλημα τοῦ περιβάλλοντος δὲν εἶναι παρὰ πρόβλημα ἠθικὸ καὶ πνευματικό, ἀφοῦ ἡ ἔκπτωσή του ὀφείλεται στὴν ἔκπτωση τῶν ἀξιῶν καὶ ἡ φυσικὴ ρύπανση εἶναι συνέπεια τῆς πνευματικῆς. Προβάλλει, λοιπόν, ἐπιτακτικὰ ἕνα ἐρώτημα: Πὼς θὰ ἀγαπήσουμε τὸ φυσικὸ περιβάλλον ἂν δὲν ἀγαπήσουμε τὸν Δημιουργό του;

Παναγιώτατε,

Μέ εὐγνωμοσύνη σᾶς ὑποδεχόμαστε στή Λιμνοθάλασσα τοῦ Καλοχωρίου. Ἐδῶ πού τά νερά τοῦ Γαλλικοῦ ποταμοῦ ἀνταμώνουν ἀγαπητικά μέ τά νερά τοῦ Θερμαϊκοῦ κόλπου. Δεχθήκατε νά βηματίσουμε καί νά συναντηθοῦμε προσευχητικά σ’ αὐτόν τόν κρυμμένο παράδεισο. Ἀποδεχθήκατε νά εὐλογήσετε τόν πληγωμένο αὐτό τόπο μέ τό χάδι καί τήν παράκληση τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς σας.

Χρόνια τώρα ἀγκαλιάζετε τήν οἰκουμένη ὡς ἀκάματος προσκυνητής καί διαβάτης σέ βορρά καί νότο, σέ δύση καί ἀνατολή, ὑπενθυμίζοντας τήν εὐθύνη τῶν χριστιανῶν νά σώζουν τόν κόσμο μέ τήν ἀγάπη τους. Ἡ κοινωνική εὐθύνη νά γίνεται «καύσις καρδίας» γιά τόν ἄνθρωπο ἀλλά καί γιά κάθε κτίσμα. Ἡ παρουσία σας γίνεται ἀντίσταση προσευχῆς γιά τή σωτηρία τῆς ὀμορφιᾶς καί δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο πώς ἡ πρώτη ἐμφάνιση σ’ αὐτή τήν ἐπίσκεψη στήν πόλη καί τή Μητρόπολή μας ξεκινᾶ ἀπό αὐτό τόν τόπο.

Παναγιώτατε πάτερ καί δέσποτα, ἐσᾶς καί τήν τίμια συνοδεία σας σᾶς καλωσορίζουμε στό σπίτι σας.

Γι’ αὐτὸ, λοιπόν, ὁδηγήσαμε τὰ βήματά μας σήμερα στὸν τόπο αὐτό, -σ’ἕναν μυστικὸ παράδεισο ποὺ, δυστυχῶς, φέρει κι αὐτὸς ἔκδηλα τὰ σημάδια τῆς ἀποστασίας-, γιὰ νὰ ἐπανευαγγελισθοῦμε καὶ πάλι ὅ,τι μπορεῖ νὰ μᾶς διασώσει. Σ’ αὐτὴ τὴν εἰρηνικὴ διαμαρτυρία, ὅπου ὁ ἐπίσκοπος, ἀφουγκραζόμενος τὴν ἀγωνία τοῦ ποιμνίου του, ἔρχεται νὰ τὴν ἐκφράσει δημόσια, νὰ ὑπενθυμίσει, νὰ ὑπογραμμίσει, νὰ γονατίσει καί νά παρακαλέσει ἀκόμη μία φορά νὰ στραφεῖ ἡ προσοχὴ τῶν ἰθυνόντων καὶ στὴν ἀχαρτογράφητη περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀπὸ χρόνους πολλοὺς ὁ κεντρικὸς ἱστὸς τῆς πόλης ἐξοστρακίζει ὅ,τι «ἐνοχλεῖ» τὴν εὐαίσθητη αἰσθητική του.

Εἶμαι ἐδῶ γιὰ νὰ ὑπενθυμίσω πὼς σ’ αὐτό τόν τόπο μεγαλώνουν παιδιὰ, πού δικαιοῦνται καί ἀξίζουν μιά καλύτερη ζωή, τὴν ὁποία ἀτυχῶς δὲν μπορέσαμε νὰ τοὺς προσφέρουμε. Καὶ τοῦτο τὸ παράπονο θὰ εἶναι πάντα στὰ χείλη μου λόγῳ τῆς ἀγάπης μου γιὰ τὸν γενέθλιο τόπο μου καὶ τοὺς ἀνθρώπους του, τοὺς ἁπλοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντες, ἐκείνους ποὺ κράτησαν στούς ὤμους τους τὴν ὀμορφιὰ τῆς παράδοσης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, καὶ ὄχι μόνο.   

Στοιχισμένος στὴν οἰκολογικὴ εὐαισθησία τοῦ Πρωτοκάθεδρου τῆς Ὀρθοδοξίας Πατριάρχη τοῦ Γένους μας, ταπεινῶς φρονῶ ὅτι ὅλοι μαζὶ μποροῦμε νὰ ἀνατρέψουμε τὴν ἀσχήμια ποὺ προκάλεσε ἡ ἀβλεψία καὶ ποὺ τὴν ἀνέθρεψε ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ἑσπερίας Θεσσαλονίκης καὶ τελικὰ νὰ παραδόσουμε στὰ παιδιὰ μας ἕναν κόσμο ὀμορφότερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ παραλάβαμε, γιατί ἁπλὰ τὸν ἀξίζουν.

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Παρακαλοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή σας νὰ μνημονεύετε τὸν τόπο αὐτὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους του, γιατί ἔχουμε ἑδραία τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν προβολὴ τῶν ζωογόνων μηνυμάτων τῆς πνευματικότητας της μπορεῖ νὰ μπολιάσει τὴν κουρασμένη καὶ πληγωμένη πνευματικὰ κοινωνία μας καὶ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου νὰ συμβάλλει τὰ μέγιστα στὴν πολιτιστικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνακαίνιση καὶ ἀναγέννηση τοῦ τόπου αὐτοῦ.


Σᾶς εὐχαριστῶ…


13.9.18

Σοβαρή κατολίσθηση βράχων στο "Ναυάγιο" Ζακύνθου [+ video]

Δεν έχει αναφερθεί κανένα αγνοούμενος από την καταμέτρηση των επιβαινόντων σε τουριστικά σκάφη στο όρμο Ναυαγίου Ζακύνθου όπου το πρωί σημειώθηκε κατολίσθηση βράχων με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, να τραυματιστεί μια 34χρονη τουρίστρια. 

Όπως επισημαίνεται από το Λιμενικό Σώμα η παραλία έχει, προληπτικά, εκκενωθεί, ενώ έχει απαγορευθεί από τη λιμενική αρχή Ζακύνθου η προσέγγιση σκαφών μέχρι νεωτέρας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας: «Η κατολίσθηση στην περιοχή Ναυάγιο της Ζακύνθου αποτελεί ένα ακόμα γεωδυναμικό φαινόμενο σε μία τεκτονικά ενεργή ζώνη, όπως και η έντονη σεισμικότητα που εκδηλώνεται τοπικά και στην ευρύτερη περιοχή των Ιονίων Νήσων.

Η κατολίσθηση έχει τη μορφή κατάρρευσης βραχομάζας και κατάπτωσης βράχων όγκου περίπου 5000 κυβικών μέτρων και εκδηλώθηκε στα απότομα πρανή της περιοχής, τα οποία δομούνται από λευκούς ασβεστόλιθους, έντονα κατακερματισμένους.

Έχουμε ήδη επισημάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων – καταπτώσεων σε ανάλογες περιοχές των Ιονίων Νήσων και του ελληνικού χώρου.


Σχετικά με τη συγκεκριμένη περιοχή, μετά από πρόταση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την πρόσφατη ένταξή της στο ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γιαλιατσάτο, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν το φαινόμενο με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την αποφυγή ανθρώπινων απωλειών».

4.9.18

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για την 1η Σεπτεμβρίου 2018 ως ημέρας Προσευχών για το Φυσικό Περιβάλλον


† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,
παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως Κυρίου
καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν.

 «Ἄναρχε τρισήλιε Βασιλεῦ, ὁ καιρῶν καὶ χρόνων, τὰς ἑλίξεις περισκοπῶν, εὐλόγησον τὸν κύκλον, τῆς νέας περιόδου, τὰς ἀγαθάς σου δόσεις πᾶσι δωρούμενος».

 Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Mέ τή βοήθεια καί τή χάριν τοῦ Θεοῦ, εἰσερχόμαστε σ’ ἕνα ἀκόμη ἐκκλησιαστικό ἔτος. Ὅλοι μας ἀνανεώνουμε τίς πνευματικές μας δυνάμεις καί ἐπικαλούμεθα τίς εὐλογίες καί τή στήριξη τοῦ Κυρίου στούς νέους πνευματικούς ἀγῶνες καί προκλήσεις.

Ὡς γνωστόν ἡ σημερινή ἡμέρα ἔχει ὁρισθεῖ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἔχει, ἐπίσης, καθιερωθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς ἡ ἡμέρα προσευχῆς γιά τό φυσικό περιβάλλον. Ἔτσι, κατά τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἀναπέμπονται δεήσεις πρός τόν Θεό «ὑπέρ τοῦ περιβάλλοντος ἡμᾶς στοιχείου καί εὐσταθείας πάσης τῆς κτίσεως».

Ἡ φύση, κατά τήν πίστη καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ· «πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὃ γέγονεν» (Ἰω. 1,3). Μέσα καί ἀπό τή μεγαλειώδη δημιουργία μποροῦμε ἐμπειρικά νά ἀναγνωρίσουμε τή δόξα καί τό μεγαλεῖο τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Τό προνόμιο, ὅμως, τῆς κυριαρχίας δόθηκε στόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό κατά παραχώρηση, στό πλαίσιο τῆς «κατ᾿ εικόνα Θεοῦ» δημιουργίας του, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἀσκεῖται μέ ὑπευθυνότητα, σύνεση καί μέτρο.

Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ ξεπέρασμα τῶν ὁρίων του, τὸν ὁδήγησαν νὰ ἐνεργεῖ καὶ νὰ συμπεριφέρεται, ὄχι ὡς ἐργάτης καὶ φύλακας τῆς κτίσεως, ἀλλὰ ὡς ἐξουσιαστὴς καὶ καταχραστὴς τῆς Δημιουργίας καὶ γενικότερα ὅλων τῶν ἀγαθῶν, ποὺ ὁ Θεὸς προσέφερε σ’ αὐτὸν γενναιόδωρα. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀρκέστηκε στὴ χρήση. Προχώρησε στὴν κατάχρηση. Παρατηρεῖται, ἔτσι, σήμερα ἕνας βιασμὸς τῆς φύσης καὶ τοῦ περιβάλλοντος γιὰ ἱκανοποίηση, ὄχι βασικῶν ἀναγκῶν, ἀλλὰ μιᾶς σειρᾶς ὀρέξεων καί ἐπιθυμιῶν τοῦ ἀνθρώπου, τὶς ὁποῖες ἐνθαρρύνει ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς καὶ ἡ φιλοσοφία τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας.

Οἱ ρίζες τῆς οἰκολογικῆς κρίσης εἶναι πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς, ἐνδιάθετες στὴν καρδιὰ κάθε ἀνθρώπου. Κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες ἡ κρίση αὐτὴ ἔχει ἐπιδεινωθεῖ, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων διχασμῶν, ποὺ προκαλοῦν τὰ ἀνθρώπινα πάθη, ὅπως ἡ πλεονεξία, ἡ ἀπληστία, ὁ εγωϊσμός, ἡ ἁρπακτικὴ διάθεση καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῶν τῶν παθῶν πάνω στὸν πλανήτη μας, ὅπως ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ πλέον σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν κοινὸ «οἶκον». Ἡ ρήξη τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν κτίση εἶναι διαστρέβλωση τῆς αὐθεντικῆς χρήσης τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἀδιάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τῆς ὑλικῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, πού συντελεῖται στίς μέρες μας. Θά πρέπει καί ἀτομικά, ἀλλά καί συλλογικά, νά ἀλλάξουμε νοοτροπία καί νά σταματήσουμε τήν ἀλόγιστη καί καταστρεπτική ἐκμετάλλευση τῆς φύσεως. Ἡ φύση δέν μᾶς ἀνήκει, γιά νά τήν καταστρέφουμε, οὔτε καί νά τήν ἐκμεταλλευόμαστε ἐγωιστικά. Μᾶς παραχωρήθηκε, γιά νά τήν ἀξιοποιοῦμε μέ σωφροσύνη καί νά τήν προστατεύουμε.

Βέβαιοι ὅτι ὅλοι κατανοεῖτε τήν κρισιμότητα τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, ὅπως αὐτό ἐξελίσσεται σήμερα, πιστεύουμε ὅτι θά ἀναλάβετε κάθε προσπάθεια, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, προκειμένου νά συμβάλλετε καθοριστικά στήν προστασία καί τή διάσωση τῆς φυσικῆς δημιουργίας. Εἶναι τοῦτο, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί μία ἀπαραίτητη προϋπόθεση, γιά νά μπορέσουμε τόσο ἐμεῖς, ὅσο καί τά παιδιά μας, νά ζήσουμε στόν πλανήτη, πού ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ μᾶς δώρισε γιά κατοικία μας.      

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, 
2 Σεπτεμβρίου 2018. 

3.9.18

Γιορτή Οικολογίας 2018 η 1η σύναξη του Η΄ κύκλου δράσεων του Κέντρου Λόγου “Αληθώς” [πλήρες video]ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΑΛΗΘΩΣ
Μπανάτο Ζακύνθου, πλάτωμα Παλαιάς Βλαχέραινας, εσπέρας 31ης Αυγούστου 2018 


2.9.18

Γιορτή Οικολογίας 2018 η 1η σύναξη του Η΄ κύκλου δράσεων του Κέντρου Λόγου “Αληθώς” [φωτογραφίες]
Το Κέντρο Λόγου της Ενορίας Μπανάτου ΑΛΗΘΩΣ συνεχίζει απτόητο τις μορφωτικές συνάξεις του, για όγδοο συνεχές έτος, κατά το αρχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Η πρώτη δράση της χρονιάς -όπως κάθε πρώτη όλων των μέχρι τώρα ετών- ήταν οικολογικού ενδιαφέροντος και πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με τη συμμετοχή ευάριθμων ιερέων και πλήθους κόσμου, το δειλινό της Παρασκευής, 31ης Αυγούστου 2018, στο πλάτωμα μπροστά στο ενοριακό μικρό Παρεκκλήσιο της Παλαιάς Βλαχέραινας Μπανάτου.

Κατ' αρχήν έγινε Αρχιερατικός Αγιασμός με το Χέρι του Αγίου Διονυσίου, Προστάτη των απανταχού Ζακυνθίων, για την έναρξη των συνάξεων του η΄ κύκλου δράσεων του Κέντρου. Το σεπτό Χέρι του Αγίου της Συγγνώμης έφερε ολοπρόθυμα στο «Αληθώς» ο Καθηγούμενος της Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Λιβέρης.

Αμέσως μετά αναπέμφθηκε Ειδική Δέηση υπέρ του Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία έχει ποιηθεί από ετών στην Ι. Μητρόπολη Ζακύνθου, με την ευκαιρία μάλιστα της Εκκλησιαστικής Ημέρας Περιβάλλοντος κάθε 1η Σεπτεμβρίου (Αρχή της Ινδίκτου και Εκκλησιαστική Πρωτοχρονιά), που -από 30ετίας σχεδόν- έχει καθιερώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Τέλος, έγινε εμπεριστατωμένη Ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Διονυσίου Δ΄, με το εξόχως ενδιαφέρον θέμα: «Ο νέος Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης και η αγάπη του προς το φυσικό περιβάλλον ως δημιουργήματος του Ποιητού των πάντων Τριαδικού Θεού»

Μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης τόνισε: "[...] Ο Άγιος Πορφύριος εγνώριζε εξ αποκαλύψεως από τα πλούσια χαρίσματα, τα οποία εδώρισε η Θεία Χάρις στους κόπους της μεγάλης ασκήσεώς του, ότι ο Θεός είναι αύρα λεπτή και γι’ αυτό αγαπά τους ανθρώπους, που τον πλησιάζουν με λεπτότητα, διάκριση, προσοχή και σεβασμό. Σε αυτήν την συχνότητα της διακριτικής αγάπης του Θεού εκινείτο και η προσέγγιση του Αγίου προς όλους και όλα γύρω του, όχι μόνον προς τους συνανθρώπους του, αλλά και προς τα ζώα και τα φυτά, ακόμη και προς τα άψυχα πράγματα, αφού όλα είναι ενταγμένα μέσα στο σοφό σχέδιο του Θεού και πλασμένα από το χέρι του Μεγάλου Καλλιτέχνη του Σύμπαντος. [...]". 

Και κατέληξε ως εξής ο Σεβ. κ. Διονύσιος: "Ο Άγιος Πορφύριος εβίωνε με τεταμένες τις σωματικές αισθήσεις του το μεγαλείο της φύσεως και του περιβάλλοντος κόσμου. Έβλεπε, άκουγε, αντιλαμβανόταν, κατανοούσε και ερμήνευε με τα αλάνθαστα αισθητήρια της ψυχής μέσα στην μυστική σιωπή του πνεύματος της θείας ελλάμψεως τα κρυφά μηνύματα, τα οποία εκπέμπονταν και αναδίδονταν από την ύπαρξη και την παρουσία όλων των ζώντων πλασμάτων και συστατικών πραγμάτων της φύσεως και της κτίσεως. Οικολογούσε και θεολογούσε και ξεναγούσε και οδηγούσε με αγάπη και σοφία τις ψυχές των ανθρώπων μέσα στις ομορφιές της κτιστής φύσεως, για να τις βοηθήσει να ιδούν και να γευθούν και να βιώσουν την ανεξίτηλη πνευματική ωραιότητα του παραδείσου του Θεού".  

Μετά το πέρας της Ομιλίας του Μητροπολίτου υπήρξαν πλούσια κεράσματα για όλους, τα οποία ευγενώς ετοίμασαν οι αφοσιωμένες Κυρίες της Ενορίας!

[Φωτογραφίες: Ιωάννης Πορφύριος Καποδίστριας]

1.9.18

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη για την Ημέρα Προσευχών υπέρ του Φυσικού περιβάλλοντος (1.9.2018)


† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Συνεπληρώθησαν ἤδη εἰκοσιεννέα ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας Προστασίας τοῦ περιβάλλοντος». Καθ᾿ ὅλον αὐτό τό διάστημα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν ἐμπνευστής καί πρωταγωνιστής ποικίλων δράσεων, αἱ ὁποῖαι ἐκαρποφόρησαν πλουσίως καί ἀνέδειξαν τό οἰκολογικόν πνευματικόν δυναμικόν τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν παραδόσεως.
     Αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπετέλεσαν ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, διά νά ἀναδείξῃ τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας καί νά προβάλῃ τήν ἀλήθειαν ὅτι οὐδέν ὅραμα διά τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἔχει ἀξίαν, ἐάν δέν περιλαμβάνῃ καί τήν προσδοκίαν ἑνός κόσμου, ὁ ὁποῖος θά λειτουργῇ ὡς πραγματικός «οἶκος» τοῦ ἀνθρώπου, εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ συνεχῶς διογκουμένη ἀπειλή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος κυοφορεῖ μίαν παγκόσμιον οἰκολογικήν καταστροφήν. Ἡ ἐξέλιξις αὕτη εἶναι ἡ συνέπεια μιᾶς συγκεκριμένης ἐπιλογῆς τρόπου οἰκονομικῆς, τεχνολογικῆς καί κοινωνικῆς ἀναπτύξεως, ἡ ὁποία δέν σέβεται οὔτε τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε τήν ἱερότητα τῆς φύσεως. Εἶναι ἀδύνατον νά ἐνδιαφερώμεθα πραγματικῶς διά τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί ταυτοχρόνως νά καταστρέφωμεν τό φυσικόν περιβάλλον, τήν βάσιν τῆς ζωῆς, κατ᾿ οὐσίαν δηλαδή νά ὑπονομεύωμεν τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
     Παρά τό γεγονός ὅτι δέν θεωροῦμεν ὀρθόν νά κρίνωμεν τόν νεωτερικόν πολιτισμόν ἐπί τῇ βάσει «ἁμαρτολογικῶν κριτηρίων», ἐπιθυμοῦμεν νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν ἐποχήν μας συνδέεται μέ τήν ἀλαζονείαν τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς φύσεως καί τήν ἐξουσιαστικήν σχέσιν του πρός αὐτήν, καθώς καί μέ τό εὐδαιμονιστικόν πρότυπον τοῦ «πολλῶν δεῖσθαι» ὡς γενικῆς στάσεως ζωῆς. Ὅσον λανθασμένον εἶναι τό νά πιστεύωμεν ὅτι εἰς τό παρελθόν ὅλα ἦσαν καλλίτερα, τόσον ἄτοπον εἶναι νά κλείωμεν τά ὄμματα ἐνώπιον ὅσων συμβαίνουν σήμερον. Δέν ἀνήκει τό μέλλον εἰς τόν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ ἀκαταπαύστως τεχνητάς ἀπολαύσεις καί νέας ἱκανοποιήσεις, ὁ ὁποῖος ζῇ διά τόν ἑαυτόν του καί ἀγνοεῖ τόν πλησίον, εἰς τόν ἄνθρωπον τῆς προκλητικῆς σπατάλης, οὔτε εἰς τόν ἀδικητήν καί ἐκμεταλλευτήν τῶν ἀδυνάτων. Τό μέλλον ἀνήκει εἰς τήν δικαιοσύνην καί τήν ἀγάπην, εἰς τόν μετοχικόν πολιτισμόν τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας.
     Τοιοῦτον ἦθος καί τοιοῦτος πολιτισμός διασώζεται εἰς τήν θεανθρωπίνην ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τήν μυστηριακήν καί λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας βιοῦται καί ἐκφράζεται ἡ εὐχαριστιακή θεώρησις, νοηματοδότησις καί χρῆσις τῆς δημιουργίας. Αὐτή ἡ σχέσις μέ τόν κόσμον εἶναι ἀσύμβατος μέ κάθε εἴδους ἐσωστρέφειαν καί ἀδιαφορίαν διά τήν πλάσιν, μέ κάθε μορφῆς δυϊσμόν πνεύματος καί ὕλης καί ὑποτίμησιν τῆς ὑλικῆς πραγματικότητος. Τοὐναντίον, ἡ εὐχαριστιακή ἐμπειρία εὐαισθητοποιεῖ καί κινητοποιεῖ τόν πιστόν εἰς οἰκοφιλικήν δρᾶσιν ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπεγράμμισεν ὅτι εἰς τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας «καταφάσκεται ἡ δημιουργία καί ὁ ἄνθρωπος ἐνδυναμώνεται διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, φύλαξ καί "ἱερεύς" αὐτῆς, προσάγων ταύτην δοξολογικῶς τῷ Δημιουργῷ» (Ἐγκύκλιος, §14). Κάθε εἴδους κατάχρησις καί καταστροφή τῆς κτίσεως καί ἡ μετατροπή της εἰς ἀντικείμενον πρός ἐκμετάλλευσιν ἀποτελεῖ διαστρέβλωσιν τοῦ πνεύματος τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου. Δέν εἶναι διόλου τυχαῖον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ «οἰκολογική μορφή» τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διέσωσε τήν Θείαν Εὐχαριστίαν ὡς πυρῆνα τῆς ζωῆς της.
     Συνεπῶς, ἡ οἰκολογική δραστηριοποίησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν ἀνεπτύχθη ἁπλῶς ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν σύγχρονον πρωτοφανῆ οἰκολογικήν κρίσιν, δέν ἐδημιουργήθη ἀπό αὐτήν, ἀλλά ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, προέκτασιν τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους εἰς τήν σχέσιν τοῦ πιστοῦ μέ τήν φύσιν. Αὐτή ἡ ἐγγενής οἰκολογική συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ἐξεδηλώθη εὐθαρσῶς καί εὐστόχως ἐν ὄψει τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι βιωμένη οἰκολογία, ἔμπρακτος καί ἀκατάλυτος σεβασμός τῆς κτίσεως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι γεγονός κοινωνίας, νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, κατά τῆς αὐτοδικαιώσεως καί τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀπό τά ὁποῖα ἐκπορεύεται ἡ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός εἶναι ἀδύνατον νά παραμένῃ ἀδιάφορος ἔναντι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως. Ἡ μέριμνα καί ἡ φροντίς διά τήν πλάσιν εἶναι συνέπεια καί ἔκφρασις τῆς πίστεως καί τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους του. 
     Εἶναι προφανές ὅτι διά τήν ἀποτελεσματικήν συμβολήν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά τά γνωρίζῃ καί νά τά μελετᾷ. Γνωρίζομεν ἅπαντες ὅτι ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλή διά τό περιβάλλον καί τήν ἀνθρωπότητα εἶναι σήμερον ἡ κλιματική ἀλλαγή καί αἱ καταστροφικαί ἐπιπτώσεις της δι᾿ αὐτήν ταύτην τήν ζωήν ἐπί τῆς γῆς. Αὐτή ἡ θεματική ἐκυριάρχησε καί κατά τό ἕνατον οἰκολογικόν Συμπόσιον, τό ὁποῖον διωργάνωσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν παρελθόντα Ἰούνιον εἰς τάς νήσους τοῦ Σαρωνικοῦ Σπέτσες καί Ὕδραν, μέ τίτλον «Γιά μιά πιό πράσινη Ἀττική. Διασώζοντας τόν πλανήτη καί προστατεύοντας τούς κατοίκους του». Δυστυχῶς, ἡ πρόσφατος καταστροφική πυρκαϊά εἰς τήν Ἀττικήν καί αἱ ἀναμενόμεναι συνέπειαι τῆς προκληθείσης μεγάλης περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς ἀποτελοῦν τραγικήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν θέσεων τῶν συνέδρων διά τήν σοβαρότητα τῆς οἰκολογικῆς ἀπειλῆς.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὁ οἰκολογικός πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ὑλοποίησις τοῦ εὐχαριστιακοῦ ὁράματος τῆς δημιουργίας, τό ὁποῖον συμπυκνοῦται καί ἐκφράζεται εἰς τήν συνολικήν λειτουργίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Αὐτό εἶναι τό αἰώνιον μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τό θέμα τῆς οἰκολογίας. Ἡ Ἐκκλησία λέγει καί κηρύττει «ἀεί ταὐτά» καί «περί τῶν αὐτῶν», συμφώνως καί πρός τά ἀνυπέρβλητα λόγια τοῦ Ἱδρυτοῦ καί κεφαλῆς αὐτῆς: «ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Λουκ. κα΄, 33). Στοιχοῦσα τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ τάς ἀνά τήν οἰκουμένην Ἀρχιεπισκοπάς καί Μητροπόλεις αὐτῆς, τάς ἐνορίας καί τάς ἱεράς Μονάς, νά ἀναπτύξουν πρωτοβουλίας καί συντονισμένας δράσεις, προγράμματα περιβαλλοντικῆς εὐαισθητοποιήσεως, νά ὀργανώσουν συνέδρια καί ὁμιλίας, ὥστε οἱ πιστοί νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι πνευματική εὐθύνη ἑκάστου ἐξ ἡμῶν. Τό φλέγον θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τά αἴτια καί αἱ ἐπιπτώσεις του διά τόν πλανήτην καί τήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦν εὐκαιρίαν διά προσεγγίσεις καί συζητήσεις ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς θεολογικῆς οἰκολογίας καί διά συγκεκριμένας πρακτικάς παρεμβάσεις. Εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά δοθῇ ἔμφασις εἰς τήν δρᾶσιν εἰς τοπικόν ἐπίπεδον. Ἡ ἐνορία ἀποτελεῖ τό κύτταρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, χῶρον προσωπικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας, ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας, λειτουργικήν καί διακονικήν κοινότητα.
     Ἰδιαιτέρα μέριμνα πρέπει νά ἐπιδειχθῇ διά τήν ὀργάνωσιν τῆς ἐν Χριστῷ διαπαιδαγωγήσεως τῆς νέας γενεᾶς, ὥστε νά καλλιεργῆται εἰς αὐτήν τό οἰκολογικόν ἦθος. Ἡ ἐκκλησιαστική κατήχησις πρέπει νά ἐνσταλάζῃ εἰς τήν ψυχήν τῶν παιδίων καί τῶν νέων τόν σεβασμόν πρός τήν «καλήν λίαν» πλᾶσιν, κίνητρα διά δραστηριοποίησιν εἰς τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἐλευθεροποιόν ἀλήθειαν τῆς ἁπλότητος, καί τῆς λιτότητος καί τοῦ ἀσκητικοῦ ἤθους, τοῦ μετοχικοῦ τρόπου τοῦ βίου καί τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. Εἶναι ἀπαραίτητον, οἱ νέοι νά κατανοήσουν τήν εὐθύνην των διά τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας, νά γνωρίσουν καί νά γνωστοποιήσουν τήν καθοριστικήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
     Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί δαψιλῆ καρποφορίαν τῶν πνευματικῶν ὑμῶν ἀγώνων, ἐπικαλούμεθα δέ ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ζωηφόρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ πανδώρου Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ἧς τήν τιμίαν εἰκόνα, τό σεπτόν κειμήλιον τοῦ Γένους, ἑορτίως, εὐσεβοφρόνως καί ἐν ταπεινώσει σήμερον κατασπαζόμεθα.

,βιη΄ Σεπτεμβρίου α΄
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails