© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (340) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (42) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (54) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (260) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

30.8.19

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη για την Εκκλησιαστική Ημέρα Περιβάλλοντος (1.9.2019) [Русский]


+ В А Р Ф О Л О М Е Й
МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЯ,
НОВОГО РИМА И ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ
ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ЦЕРКВИ БЛАГОДАТЬ, МИР И МИЛОСТЬ
ОТ СОЗДАТЕЛЯ ВСЕГО ТВОРЕНИЯ ГОСПОДА 
И БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

* * * 

Возлюбленные братья Иерархи и чада о Господе!

Благоволением и благодатью всещедрого Бога сегодня исполняется тридцать лет со дня, когда Святая Великая Церковь Христа провозгласила праздник Индикта и первый день церковного года «днем защиты окружающей среды». Это благословенное начинание принесло богатые плоды. Мы обратились не только к православным верующим, и не только к христианам или представителям других религий, но также и к политическим лидерам, экологам и другим ученым, к интеллигенции и ко всем людям доброй воли, стремящимся внести свой вклад.

Экологическая деятельность Вселенского Патриархата послужила стимулом для развития богословия, выдвигающего на первый план истину христианской антропологии и космологии, евхаристическое видение и евхаристическое обращение с творением, а также дух православного аскетизма как основу для понимания как причин, так и путей выхода из экологического кризиса. Библиография по «богословской экологии», или «экологическому богословию», обширна и в целом представляет собой замечательное православное свидетельство перед лицом основных вызовов современного человечества и жизни планеты. Озабоченность экологическим кризисом в его глобальных аспектах и последствиями греха — этого отчуждающего внутреннего «изменения ценностей» в человечестве — выявила связь между экологическими и социальными проблемами, а также необходимость совместного подхода к ним. Мобилизация сил как для защиты целостности творения, так и социальной справедливости представляет собой взаимосвязанные и неразделимые действия.

Интерес Вселенской Патриархии к защите творения возник не как реакция на современный экологический кризис, и этот интерес не является ее изобретением. Кризис стал лишь стимулом и поводом для Церкви выразить, развивать, провозглашать и продвигать свои принципы бережного отношения к окружающей среде. Основа неослабевающей заботы Церкви о природе лежит в ее экклезиологической идентичности и богословии. Уважение и защита творения есть аспект нашей веры, содержание нашей жизни и в Церкви, и как Церкви. Сама жизнь Церкви — это «жизненная экология», деятельное уважение и забота о творении и источник ее природоохранной деятельности. По сути, интерес Церкви к защите окружающей среды есть проекция Божественной Евхаристии во всех аспектах ее отношения к миру. Литургическая жизнь Церкви, аскетический дух, пастырское служение и переживание креста и воскрешения верующими, неутолимое стремление к вечности — составляют общину людей, для которых окружающая действительность не может быть сведена к объекту или полезному материалу для удовлетворения потребностей индивидуума и человечества; напротив, эта дейстивтельность рассматривается как акт, творение, создание личностного Бога, Который призывает нас уважать и защищать ее,  тем самым делая нас Своими «соработниками», «правителями», «хранителями» и «священниками» творения, развивая в человеке евхаристическое отношение к творению.

Забота об окружающей среде — не некий довесок к деятельной церковной жизни, а выражение самой ее сути. Она, забота, носит не светский, а чисто церковный характер: это есть — «литургическое служение». Все инициативы и действия Церкви являются «имплементацией экклезиологии». В этом смысле богословская экология сводится не только к развитию экологической чуткости и решению экологических проблем на основе принципов христианской антропологии и космологии, но  простирается на обновление во Христе всего творения, как это осуществляется и переживается в Святой Евхаристии, которая является прообразом и предвкушением эсхатологической полноты Божественного Устроения в доксологической целостности и великолепии небесного царства.

Честнейшие братья и возлюбленные чада о Господе,

Экологический кризис показывает, что наш мир представляет собой единое целое и что наши проблемы являются глобальными и общими. Для решения этих задач нам необходима всесторонняя мобилизация, общее согласие, общая целенаправленность и общие действия. Немыслимо, чтобы человечество, осознавая серьезность проблемы, продолжало бы жить без внимания к ней. В последние десятилетия доминирующая модель экономического развития в контексте глобализации, в погоне за финансовыми показателями и увеличением финансовой прибыли обострила экологические и экономические проблемы, и одновременно широко распространилось мнение, что якобы «иного альтернативного выбора не существует» и что несоответствие жестким принципам мировой экономики приведет к неконтролируемым социальным и финансовым процессам. Таким образом игнорируются и дискредитируются любые альтернативные формы развития и потенциалы социальной солидарности и справедливости.

Однако мы со своей стороны обязаны принять более серьезные меры по практическому применению экологических и социальных постулатов нашей веры. Чрезвычайно важно, чтобы наши архиепископии и митрополии, наши многочисленные приходы и священные монастыри способствовали инициативам и мероприятиям по защите окружающей среды, а также различным программам экологического образования. Мы должны обратить особое внимание на христианское воспитание нашей молодежи, — как важную область для культивирования и развития экологического сознания и солидарности. Детство и юность являются особенно восприимчивыми фазами жизни в формировании экологической и социальной ответственности. Вселенский Патриархат, осознавая актуальность экологического образования и продолжая серию семинаров по данной теме, посвятил третью международную Халкийскую конференцию «Богословию и Экологии» (31 мая — 4 июня 2019 г.), целью которой было включение предметов экологии и экологического образования в программы обучения богословских школ. Решение великих проблем человечества недостижимо вне духовной плоскости.

В заключение мы желаем всем вам благоприятного и благословенного церковного года, исполненного богоугодными делами, призывая же светозарных чад Матери-Церкви по всей вселенной молиться за сохранение творения, чтобы жили они с любовью и к творению, и к собратиям во всех аспектах своей жизни, подвизаясь ради защиты окружающей среды и укрепления мира и справедливости, провозглашая еще раз истину о том, что не может быть подлинного прогресса, если страждет «доброе зело» создание и человек, созданный по образу и подобию Божьему. Призываем на вас, предстательством Первосвятой Богородицы «Паммакаристы», животворящую благодать и бескрайнюю милость Создателя и Промыслителя всей твари.

1 сентября 2019 года
Константинопольский
пламенный к Богу молитвенник о всех вас

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails