© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (337) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (41) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (53) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (257) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

3.7.12

Η Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, κατά τα Εγκαίνια του Ενυδρείου της Καστοριάς

(3 Ιουλίου 2012)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Καστορίας κύριε Σεραφείμ,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀπολαύσαντες τὴν ὡραιότητα τοῦ φυσικοῦ ὑγροβιοτόπου τῆς λίμνης τῆς Καστορίας ἐγκαινιάζομεν μετὰ πολλῆς χαρᾶς σήμερον καὶ ἕνα ἀνθρώπινον καὶ τεχνολογικὸν ἐπίτευγμα τὸ ὁποῖον συνδέεται ὀργανικῶς μὲ τὴν λίμνην. Τὸ πρότυπον ἐνυδρεῖον καὶ τὸ ἐν αὐτῷ Κέντρον περιβαλλοντικῆς ἐρεύνης τοῦ Δήμου Καστορίας.

Ἐγκαινιάζομεν τὴν λειτουργίαν ἑνὸς ὑδατίνου κόσμου, ὑποβοηθουμένου καὶ ὑποστηριζομένου ὑπὸ τῶν συγχρόνων μεθόδων τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ὁ ὁποῖος φιλοξενεῖ ἅπαντα τὰ εἴδη τῶν ἐγχωρίων λιμναίων ἰχθύων ὡς καὶ εἴδη ἰχθύων προερχομένων ἐξ ἄλλων λιμνῶν τῶν Βαλκανίων.

Ἡ σπουδαιότης τοῦ ἔργου εἶναι προφανὴς καὶ πολλαπλῆ. Ἐξυπηρετεῖ πρωτίστως στόχους ἐκπαιδευτικούς, προσφέρον εἰς τοὺς ἐπισκέπτας αὐτοῦ τὴν δυνατότητα νὰ γνωρίσουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς καὶ εἰς σχεδὸν φυσικὸν περιβάλλον τὴν ποικιλότητα τῶν ἰχθύων καὶ τῶν λοιπῶν ὀργανισμῶν διὰ τῶν ὁποίων ἐγέμισεν ὁ δημιουργὸς Θεὸς τὰ ὕδατα τῶν λιμνῶν καὶ νὰ δοξάσουν τὸ ἀπερινόητον βάθος τῆς σοφίας Αὐτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας τὰ πάντα ἀριστοτεχνικῶς καὶ θαυμαστῶς ἐποίησε.

Προσφέρει ἀκόμη τὴν εὐκαιρίαν εἰς τοὺς φιλομαθεῖς ἐπισκέπτας καὶ κυρίως εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ τὰς μαθητρίας τῶν σχολείων νὰ ἐξοικειωθοῦν μὲ τὴν λιμναίαν ζωὴν καὶ τοὺς ἐκπροσώπους της, καὶ νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀνάγκην προστασίας καὶ διατηρήσεως τοῦ θαυμασίου πλούτου τῶν λιμνῶν. Καὶ τοῦτο εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικὸν καθότι τὰ ὑδάτινα ἀποθέματα καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς ὑγροβιότοποι κινδυνεύουν μὲ καταστροφήν, κυρίως λόγῳ τῆς πέριξ αὐτῶν οἰκιστικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς, ἐὰν δὲν μεταβληθῇ ταχέως ἡ ἀνθρωπίνη συμπεριφορὰ καὶ δὲν ληφθοῦν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα.

Διὰ τοῦ συνεργαζομένου Κέντρου περιβαλλοντικῆς ἐρεύνης δίδεται ἐπὶ πλέον εἰς τοὺς ἐπιστήμονας ἡ εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν τὰς συμπεριφορὰς τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ἄλλων ὀργανισμῶν, νὰ μελετήσουν τὴν ποιότητα τῶν ὑδάτων, τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀέρος μὲ σκοπὸν νὰ βελτιώσουν τὰς συνθήκας ζωῆς καὶ εἰς τὸ φυσικὸν περιβάλλον τοῦ ὑγροβιοτόπου.

Θαυμάζοντες καὶ ἡμεῖς τὸ νέον τοῦτο πρότυπον ἐνυδρεῖον τῆς Καστορίας, τὸ ἀποδεικνῦον τὴν εὐαισθησίαν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς διὰ τὸ ὑδάτινον στοιχεῖον καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ ζῶντας ὀργανισμοὺς καὶ ἰχθύας, μικρούς τε καὶ μεγάλους, σᾶς συγχαίρομεν διὰ τὴν ἐμπνευσμένην πρωτοβουλίαν καὶ εὐχόμεθα διὰ τῆς λειτουργίας του τὸ Ἐνυδρεῖον νὰ ἐπιτύχῃ τὸν σκοπὸν αὐτοῦ καὶ νὰ ἀποτελέσῃ πόλον ἕλξεως ἐπισκεπτῶν εἰς τὴν πόλιν τῆς Καστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails