© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (338) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (41) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (54) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (258) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

30.8.20

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη για την Εκκλησιαστική Ημέρα Περιβάλλοντος (1.9.2020) [Русский]


+ В А Р Ф О Л О М Е Й
МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЯ,
НОВОГО РИМА И ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ
ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ЦЕРКВИ БЛАГОДАТЬ, МИР И МИЛОСТЬ
ОТ СОЗДАТЕЛЯ ВСЕГО ТВОРЕНИЯ
ГОСПОДА И БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Дорогие братья иерархи и возлюбленные чада о Господе,

Всеобщим убеждением является то, что в наше время природная среда находится под угрозой, как никогда раньше в истории человечества. Масштабы этой угрозы проявляются в том, что на карту поставлено уже не качество жизни, а сохранение самой жизни на нашей планете. Впервые в истории человек способен разрушить условия жизни на земле. Ядерное оружие — это символ прометеевского титанизма человека, осязаемое выражение «комплекса всемогущества» современного «человекобога».

При использовании силы, порождённой наукой и техникой, в наши дни обнаруживается двойственность человеческой свободы. Наука служит жизни, способствует прогрессу, борьбе с болезнями и многими состояниями, которые до сих пор считались «роковыми», создавая новые позитивные перспективы на будущее. Однако в то же время она предоставляет человеку всемогущественные средства, неправильное использование которых может стать разрушительным. Мы переживаем усугубляющееся разрушение природной среды, биоразнообразия, флоры и фауны, загрязнение водных ресурсов и атмосферы, прогрессирующий коллапс климатического баланса, а также другие нарушения пределов и мер во многих аспектах жизни. Святой и Великий Собор Православной Церкви (Крит, 2016) справедливо и замечательно утверждал, что «научное знание не обязательно стимулирует моральную волю человека, который, несмотря на то? что знает об опасностях, тем не менее продолжает действовать, как будто бы он о них не знал» (Окружное послание, § 11).

Очевидно, что защита общего блага, целостности природной среды — есть общая ответственность всех жителей Земли. Сегодня категорический императив человечества — жить так, чтобы не разрушать окружающую среду. Однако, хотя на личном уровне и на уровне многих обществ, групп, движений и организаций проявляется большая чуткость и экологическая ответственность, государства и экономические факторы, преследуя геополитические амбиции и «автономию экономики», не могут принимать правильные решения для защиты творения, и культивируют иллюзию, что «глобальное экологическое разрушение» является идеологическим вымыслом экологических движений и что естественная среда обладает способностью обновляться. Тем не менее, главный вопрос остаётся: как долго природа сможет терпеть бесплодные дискуссии и консультации, а также любые дальнейшие задержки в принятии решительных мер по её защите?

В период пандемии нового коронавируса Covid-19, с обязательными ограничениями передвижения, остановкой заводов и сокращением промышленной деятельности и производства, наблюдается уменьшение загрязнения и отягощения атмосферы, что доказывает антропогенную природу современного экологического кризиса. В очередной раз стало ясно, что промышленность, современные транспортные средства, автомобили и самолёты, неоспоримый приоритет экономических показателей и тому подобное — негативно влияют на экологический баланс и что смена направления в сторону экологически благоприятно экономики представляет собой неоспоримую необходимость. Нет подлинного прогресса, основанного на разрушении окружающей среды. Невозможно представить, чтобы мы принимали экономические решения без учёта их экологических последствий. Экономическое развитие не должно оставаться бедствием для экологии. Мы уверены, что есть альтернативный путь экономической структуры и развития, помимо экономизма и ориентации экономической деятельности на максимизацию прибыли. Будущее человечества — это не homo œconomicus...

Вселенский Патриархат, который в последние десятилетия был флагманом в области защиты творения, продолжит выдвижение своих экологических инициатив, организацию экологических конференций, мобилизацию своих верующих и особенно молодёжи, продвижение защиты окружающей среды как фундаментального предмета межрелигиозного диалога и религиозных инициатив в целом, контактов с политическими лидерами и учреждениями, сотрудничества с экологическими организациями и экологическими движениями. Очевидно, что сотрудничество в области защиты окружающей среды создаёт дополнительные возможности для общения и возможности для новых совместных действий.

Мы повторяем, что экологическая деятельность Вселенского Патриархата является проекцией его экклезиологического самосознания, а не просто некой случайной реакцией на новое явление. Сама жизнь Церкви есть действенная экология. Таинства Церкви, вся её богослужебная жизнь, её аскетизм и общинная жизнь, повседневная жизнь её верующих выражают и вызывают глубочайшее почитание творения. Экологическая чуткость Православия не столько порождена, сколько выявлена современным экологическим кризисом. Борьба за сохранение творения — центральное измерение нашей веры. Уважение к окружающей среде — есть акт славословия имени Бога, в то время как разрушение творения есть оскорбление Творца, совершенно несовместимое с основными принципами христианского богословия.

Достопочтенные братья и горячо любимые дети!

Экологические ценности православной традиции, драгоценное наследие отцов, являются защитной стеной против той культуры, где аксиологической основой является господство человека над природой. Вера во Христа вдохновляет и укрепляет человеческие усилия даже перед лицом самых колоссальных испытаний. Чрез призму веры мы можем обнаружить и оценить не только проблемные аспекты, но и позитивные возможности и перспективы современной цивилизации. Мы призываем православных юношей и девушек осознать важность жизни верных христиан и современных людей. Вера в вечное предназначение человека укрепляет наше свидетельство в мире.

В этом духе, из Фанара мы шлём всем вам благоприятного и всеблагословенного нового церковного года, плодотворного в Христоподобных делах на благо всего творения и во славу всемудрого Творца всего. И мы призываем на вас молитвы Пресвятой Богородицы Всеблаженной благодать и милость Бога чудотворящего.

1 сентября 2020 года
Константинопольский
пламенный к Богу молитвенник о всех вас

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails