© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Άγραφα (6) Αμερική (25) Αφιερώματα (6) Γιώργος Καρρής (10) Γρεβενά (1) Έδεσσα (1) Ειδήσεις για το Περιβάλλον (28) Εκδόσεις (23) Εκπαίδευση (2) Ελαιο-σώματα (13) Επικαιρότητα (28) Ζάκυνθος και Περιβάλλον (233) Ζωές εφήμερες (μικρά videos π. Π. Κ.) (10) Θρησκεία και Περιβάλλον (340) Κείμενα π. Παναγιώτη Καποδίστρια (42) Κέντρο Λόγου ΑΛΗΘΩΣ (23) Κερκίνη (1) Κορινθία (1) Κρίσεις για τα "Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος" (7) Λίμνη Πλαστήρα (6) Λογοτεχνία (2) ΜάνηNatura (1) Μοναχισμός και Περιβάλλον (9) Μουσεία Φύσης (16) Μουσική (2) Οικολογικά Συνέδρια (54) Οικολογικές δράσεις Βατικανού (5) Πρωτοβουλίες Οικουμενικού Πατριάρχη (260) Πυρκαγιές 2007 (13) Πυρκαγιές 2009 (6) Πυρκαγιές 2017 (10) Πυρκαγιές 2018 (9) Πυρκαγιές 2019 (1) Σεισμοί (2) Στίγματα (62) Στροφάδια (20) Ταινίες οικολογικές (14) ΤΕΙ Ζακύνθου (10) Το Η΄ Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή (22) Υμνολογία Οικολογική (3) Φύση Ιορδανίας (6) Φύση Κιέβου (4) ΦωτοNatura (209) Ώρα της Γης (9) AfricaNatura (23) Covid-19 (7) Editorial (1) Greener Attica 2018 (9) Halki Summit 2012 (6) Halki Summit 2015 (5) Halki Summit 2019 (5) Halki Summit 2021 (1) Halki Summit 2022 (1) Holy Land Άγιοι Τόποι (1)

15.6.23

Ο "Πράσινος Πατριάρχης" θα τιμηθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος (25.6.2023)


Συ­νήλθε από τη Δευ­τέρα 12 έως και την Τε­τάρτη 14 Ι­ου­νίου 2023, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου. 

Η Δ.Ι.Σ. κατά τις Συ­νε­δρίες της: 
[......] 
- Α­πο­φά­σισε, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Φθι­ώ­τι­δος κ. Συ­μεών, Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Θείας και Πο­λι­τι­κής Οι­κο­νο­μίας και Οι­κο­λο­γίας, την α­πο­νομή τι­μη­τι­κής δι­α­κρί­σεως στην ΑΘΠ τον Οι­κου­με­νικό Πα­τρι­άρχη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο, λόγω της με­γά­λης και ση­μαί­νου­σας προ­σφο­ράς του στα θέ­ματα του Πε­ρι­βάλ­λον­τος, της Οι­κο­λο­γίας και των δρά­σεων ευ­αι­σθη­το­ποί­η­σης σε οι­κου­με­νική κλί­μακα για τα ζη­τή­ματα της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. Η εν λόγω α­πο­νομή θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί την 25η Ι­ου­νίου 2023, κατά το προ­σκύ­νημα του Πα­να­γι­ω­τά­του στην Ι­ερά Μονή Κοι­μή­σεως της Θε­ο­τό­κου Ο­σίου Α­γά­θω­νος, κατά το ο­ποίο θα ε­πι­σκε­φθεί και το Μου­σείο Φυ­σι­κής Ι­στο­ρίας της Μο­νής και το πα­ρα­κεί­μενο Πε­ρι­βαλ­λον­τικό Πάρκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι συνεπέστεροι Αναγνώστες μας

Related Posts with Thumbnails